Dodaliśmy nową publikację: Lista leków niebezpiecznych

 

Lista leków niebezpiecznych

Aktualnie głównie leki cytotoksyczne są w centrum uwagi jako niebezpieczne dla pracowników służby zdrowia. Jednak ostatnie publikacje z:

(1) Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem (IARC),

(2) Urzędu ds. Oceny Zagrożeń dla Zdrowia Środowiska, Kalifornia,

(3) Narodowego Instytutu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (NIOSH)

(4) Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW)

pokazują, że istnieje zagrożenie zawodowe również ze strony innych grup farmaceutycznych.

Zestawiona lista substancji służy wyłącznie wygodzie użytkownika i nie daje gwarancji, że informacje są aktualne, dokładne i kompletne. Lista nie wymienia wszystkich leków o specjalnych, szkodliwych właściwościach. Powinna być raczej używana jako lista substancji, które na podstawie istniejących publikacji i doświadczeń jest uzasadniona i podejrzewa się, że mają one szkodliwy wpływ na organizm ludzki. Fakt, że w przypadku niektórych substancji nie ma szkodliwego wpływu wymienionego w wykazie, niekoniecznie oznacza to że nie ma takiego efektu, ale może wynikać z faktu, że nie ma dostępnej publikacji. Na pytanie, czy substancja ma szkodliwy wpływ na organizm ludzki należy odpowiedzieć poprzez indywidualną ocenę ryzyka, biorąc pod uwagę okoliczności jego faktycznego wykorzystania.

Lista substancji nie ma na celu zastąpienia regulacji prawnych lub przepisów wykonawczych.

Zobacz listę >>